Keuring vissersvaartuigen voor verlenging visvergunningen

Het directoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is aangevangen met de keuring van de visvaartuigen voor de verlenging van de verschillende categorieën visvergunningen. Ook in deze sector heeft de COVID-19-pandemie invloed gehad. Hierdoor kon de keuring niet eerder als voorheen worden gehouden.

Voor de categorie Surinaamse kustvaartuigen (SK) heeft de inspectie reeds plaatsgevonden volgens een aangepaste werkwijze. Op maandag 25 januari 2021 is van start gegaan met de inspectie van de vergunningen categorie Binnenwateren Visserij (BV). De inspecties vinden plaats bij het Visserij Centrum Commewijne (VCC) te Nieuw-Amsterdam alsook bij de aanmeersteiger Nene aan de Anton Dragtenweg.

Bij de keuring wordt onder andere gelet op de naam en het registratienummer van het vissersvaartuig. Deze moeten aangebracht zijn aan weerszijden van de boeg en op een grote afstand duidelijk zichtbaar zijn. Eveneens zijn er voorwaarden voor wat betreft de maaswijdte en maximale lengte van de netten. Er zal streng worden gelet op het gebruik van monofilament netten, die volgens de vergunningsvoorwaarden verboden is. De keuring van de categorie trawlers staat voor februari 2021 op de planning.

In de praktijk is gebleken dat bij keuring van de vissersvaartuigen de juiste samenstelling van de netten op de boten wordt aangetroffen. Echter worden deze daarna verwisseld met netten van kleinere maaswijdten, hetgeen in strijd is met de vergunningsvoorwaarden. Het ministerie benadrukt dat bij overtreding van de voorgeschreven regels, op grond van artikel 20 lid 1 sub b van de Zeevisserij wet, de vergunning onverwijld zal worden ingetrokken.

 

Previous Sancties tegen overtreders COVID-19-maatregelen
Next Tarieven lege gascilinders aangepast