Minister LVV bezoekt FAI en installeert RvC

De Staat Suriname heeft op 6 november 2020 de aandelen van FAI van de moeder maatschappij Univeg overgenomen en is daarmee nu voor de volle 100% aandeelhouder. In dat kader hebben de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien en zijn staf een bezoek gebracht aan dit Staatsbedrijf. Dit bedrijf heeft te maken met zware financiële uitdagingen, de beheersing van de MOKO-ziekte en het uitbreiden en diversifiëren van haar activiteiten.

Het bedrijf heeft de afgelopen periode de bedreigingen zoveel als mogelijk omgezet in uitdagingen, waarbij de MOKO-ziekte voor een groot deel onder controle is gebracht. Sinds het vertrek van het Belgisch managementteam, is er ook een nieuwe exportmarkt aangeboord. In het aflopen jaar zijn er 26 containers bacoven geëxporteerd naar Barbados en getracht wordt nu voet aan de grond te krijgen in Haïti, een land met een markt van 11 miljoen inwoners.

De minister heeft na zijn oriëntatie bij het bedrijf, de Raad van Commissarissen geïnstalleerd met Parmila Bissumbhar als president-commissaris. De overige leden zijn Anand Ramkisoensingh, Leon Brunings, Yvette Rokadji, Rachel Breeveld en Lucretia Abende. Minister Sewdien sprak de hoop uit dat dit bedrijf weer zal bloeien en dat er studies gedaan zullen worden van de mogelijkheden die er zijn.

De minister, zijn staf en de RvC leden hebben kennisgenomen van het rehabilitatie plan dat door de interim-directeur, Shiewa Nanhoe is gepresenteerd. Het doel van dit plan is om in het jaar 2025 het medewerkersbestand te hebben opgevoerd naar 2000 medewerkers alsook een productiecapaciteit van 50 ton per hectare en 2000 ha in productie, waarbij 1 medewerker per ha wordt gerekend.

Het interim-management is erin geslaagd de reeds behaalde certificaten te behouden voor Global G.A.P en Rainforest Alliance.

De bewindsman heeft aangegeven het volste vertrouwen te hebben in de RvC die bestaat uit kundige leden van verschillende disciplines, zoals mw. Bissumbhar en dhr. Ramkisoensingh, die geen onbekenden zijn in de bananen sector.