Reparatie oude pompen Wageningen gestart

Van links naar rechts: Harinandan Oemraw van de SPBA, Roependra Mahabir algemeen coördinator op het ministerie van LVV en de aannemer van aannemingsbedrijf Rigragasur

Padieverbouwers van Wageningen en de Middenstandspolder moeten per 15 oktober 2020 de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken voor de najaars inzaai dit jaar. In dat kader wordt er in opdracht van minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij door aannemingsbedrijf Rigragasur met man en macht gewerkt om de twee oude pompen in het pompgemaal Wageningen weer draaiende te krijgen. Boeren in dit gebied kampen reeds jaren met de waterbeheersing. Dit door onder andere de vele defecten die optreden aan de meer dan 60 jaar oude pompen.

Met de aannemer zijn afspraken gemaakt om de twee oude pompen grondig te inspecteren en de mankementen op te heffen, zodat de pompen weer optimaal kunnen draaien. Verder zal er equipement van onder andere het ministerie van LVV worden ingezet om het ruim 38 km lange irrigatiekanaal, welke het pompgemaal met de middenstandspolder verbindt, op te schonen.

Roependra Mahabir, algemeen coördinator op het ministerie van LVV, heeft zich zaterdag samen met de aannemer en Harinandan Oemraw van de SPBA ter plekke georiënteerd bij de werkzaamheden op het pompgemaal. Volgens Mahabir moet het water gaan stromen per 15 oktober. Derhalve zal de voortgang van de werkzaamheden op de voet gevolgd worden. De heer Mahabir merkt op dat de waterbeheersingssystemen in het verleden goed hebben gefunctioneerd en vraagt zich af wat wij met zijn allen niet goed hebben gedaan dat vandaag aan de dag de systemen niet goed functioneren. Hij geeft aan dat hij niet ontkomt aan de indruk dat alle belangenorganisaties binnen de sector het hogere doel binnen de rijstsector nastreven. Mahabir acht een hechte samenwerking tussen alle betrokkenen van eminent belang voor de verdere ontwikkeling van deze sector.

Tenslotte geeft hij aan dat de Wakaypompen ook hoog de agenda staan van LVV en dat onderhoud van droge infrastructuur momenteel volop gaande is in Nickerie.

Next Waarschuwing gebruik niet geregistreerde middeltjes tegen COVID-19