Regeringsdelegatie brengt bezoek aan Matawai gebied

Een regeringsdelegatie onder leiding van de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gracia Emanuel, heeft een multidisciplinair werkbezoek gebracht aan het Matawai gebied. Met de bewindsvrouw reisden mee, Assemblée voorzitter Marinus Bee, collegaministers David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. De delegatie bestond verder uit districtscommissaris, Walter Bonjaski en vertegenwoordigers van de diverse ministeries. Het interdepartementaal bezoek is afgelegd van 10 tot en met 13 september 2020.

Tijdens deze vierdaagse missie zijn de dorpen Pusugrunu, Boslanti en Nyun Jacobkondre aangedaan. De bedoeling van het multidisciplinair werkbezoek was om de noden van de lokale gemeenschappen alsook hun visie en ontwikkelingsideëen te vernemen. Volgens minister Abiamofo zal bij de formulering van het regeringsbeleid de betrokkenheid van de dorpsgemeenschappen als essentieel onderdeel worden meegenomen. In dit kader zijn er op diverse momenten krutu’s gehouden met de beleidsmakers, het traditioneel gezag en de lokale bevolking van de verschillende dorpen.

Beleidsgebieden ministerie NH

Ten aanzien van de beleidsgebieden regarderende het ministerie van NH is gesproken over het tekort aan schoon en veilig drinkwater, de gebrekkige stroomtoevoer, het concessie uitgiftebeleid, de opererende skalians en de kleinschalige goudsector. De gemeenschap van Nyun Jacobkondre stak haar ontevredenheid over het concessie-uitgiftebeleid en de opererende skalians niet onder stoelen of banken.

Op het gebied van de elektriciteitsvoorziening zal door het ministerie het ‘Project Hernieuwbare zonne-energie voor leefgemeenschappen in het Binnenland’ worden voortgezet. De uitvoering van dit project geschiedt in samenwerking met India en zal bijkans 50 dorpen in het binnenland 1×24 uur van stroom voorzien, opgewekt door middel van zonnepanelen. Op de gemeenschappen is het beroep gedaan om zorgvuldig met het reeds bestaand elektriciteitsnetwerk om te gaan. Ter plaatse zijn enkele acties ondernomen om verbetering in de water- en elektrificatie toevoer te brengen.

De NH-bewindsman bracht eveneens onder de aandacht van de aanwezigen dat reeds de eerste stappen zijn gezet om te geraken tot de ordening van de goudsector op basis van de wetgeving. In het belang van de ordening binnen de mijnbouwsector is de Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector (OKGS) geïnstalleerd. Met dit vernieuwd plan van aanpak zal de inning van de staatsmiddelen op de juiste manier plaatsvinden. Voor Abiamofo is de betrokkenheid van alle stakeholders, zowel intern als extern een belangrijke vereiste bij de formulering van het beleid. In dit verband zal community engagement and development in alle facetten van de beleidsgebieden op het ministerie worden doorgevoerd en het pad van dialoog bewandeld worden. Dit, teneinde duurzame ontwikkeling en groei van de dorpsgemeenschappen te bewerkstelligen.

Previous Regering pakt goudwinningsactiviteiten “No Go Zone” gezamenlijk aan