OAS waarnemers geïnformeerd door Biza

De OAS waarnemers zijn onder de indruk van de wijze waarop Suriname is omgegaan met de COVID-19 situatie voor wat betreft de voorbereidingen van de verkiezingen. Suriname zal volgens hen als voorbeeld dienen voor vele andere landen in de regio die nog verkiezingen moeten houden onder deze omstandigheden.

Een delegatie van de OAS-waarnemers, onder leiding van ambassadeur Gonzalo Koncke, heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan het Algemeen Secretariaat Verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tijdens het bezoek zijn de waarnemers uitvoerig geïnformeerd over de verkiezingsorganisatie en de voorbereidingen. In haar presentatie is directeur Putridewi Amatsoemarto van Biza onder andere ingegaan op de werkstructuur, de verkiezingskalender, oproepingskaarten en de colportage daarvan, werving en training van stembureauleden, de legger, kiezerslijsten, identiteitskaarten, wetgeving, voorlichting, veiligheid en stembiljetten.
De OAS-missie heeft het ministerie gecomplimenteerd over de voorzieningen die zijn getroffen om kiesgerechtigden in quarantaine te kunnen laten stemmen op een bijzonder stembureau. Het is ook prijzenswaardig dat Biza, ondanks de uitdagingen vanwege COVID-19, is doorgegaan met relevante trainingen en het bestellen van verkiezingsmateriaal zoals verkiezingsinkt.

Vanuit de missie is gevraagd om voor de toekomst te kijken naar mogelijkheden voor kiesgerechtigden in justitiële bewaring, die nog niet zijn veroordeeld, zodat ze ook hun stem kunnen uitbrengen.

Previous Multipurpose kunstgrasveld Geyersvlijt geopend
Next Bijzonder stembureau voor mensen in quarantaine