Suriname krijgt modern afvalverwerkingsfabriek

Suriname krijgt in de komende regeertermijn een compleet moderne afvalverwerkingsbedrijf, te Ornamibo in het district Wanica. Volgens planning zal er in augustus 2020 een start worden gemaakt met de bouwwerkzaamheden van de fabriek. Er is vanuit de particuliere sector een voorstel gedaan aan de overheid om het vraagstuk van vuilverwerking adequaat aan te pakken. De overheid is vervolgens akkoord gegaan met het plan. Om over te gaan tot concrete acties is op 22 mei 2020 een Memorandum of Understanding getekend met de Surinaamse overheid. Het project is reeds bestudeerd door de volgende ministeries: – Openbare Werken, Transport en Communicatie; – Natuurlijke Hulpbronnen; – Financiën; – Volksgezondheid en de milieuorganisaties in Suriname. Deze gesprekken zijn gevoerd vanaf vorig jaar oktober.

Dit project komt tot stand door middel van een Privaat Particuliere Samenwerking oftewel Public Private Partnership. De overheid komt met grond in en andere randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om dit project tot een succes te maken. Het Nederlandse KPP Energy & Waste Solutions B.V. komt in met 100 procent financiering. Vanaf de start van het bedrijf wordt er een Naamloze Vennootschap opgezet, waarvan de Surinaamse overheid voor 50 % mede-eigenaar is en de Nederlandse onderneming voor de overige 50 %.

Bij de nieuwe fabriek zal afval worden omgezet in kookgas voor de huishoudens, gas ten behoeve van elektriciteit opwekking en biomest ten behoeve van de landbouwsector. Een voordeel voor de staat is dat zij vanaf de eerste dag dat het bedrijf in productie gaat zal verdienen, zonder zelf een financiële investering te hebben verricht. Suriname heeft hiermee ook de mogelijkheid om lokaal kookgas produceren in plaats van dat langer te blijven importeren. Het opwekken van elektriciteit vanuit afval zal in dit geval ook potentiele mogelijkheden bieden als het gaat om goedkope elektriciteit.

Previous DC Ramai voorziet scala aan ontwikkelingen met rehabilitatie Monkshoop-Vijfde Rijweg