Ministers Oriënteren zich in ondergelopen gebieden Wageningen

Grote delen van Wageningen in het district Nickerie staan al weken onder water. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) bracht samen met zijn collega-ministers Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) een bezoek aan dit getroffen gebied.

De percelen in de woonwijken te Wageningen liggen enorm laag, waardoor deze onderwater lopen bij zware regenval. Enkele bewoners hebben getracht een ringdijk te bouwen om het overtollige water weg te pompen uit hun percelen, maar zitten nog steeds met een aantal centimeters water op hun terreinen. De hoofdlozing kan het overtollige hoeveelheid water niet meer aan vanwege de hevige regenbuien van de afgelopen weken. Hier en daar zijn er grote mobiele pompen ingezet om de omgeving te ontdoen van het overtollige water. Enkele pompen zijn reeds geruime tijd buiten functie, waardoor de waterstand in de kanalen hetzelfde blijft.

Vervolgens zijn er ook pompgemalen in Wageningen die niet optimaal functioneren, die worden door het ministerie van LVV gerehabiliteerd. Plannen om de dijken op te hogen zijn er ook. Voor dit moment worden de duikers doorgestoken zodat het water afgevoerd kan worden. Dit alles kan helpen om het waterpeil te beheersen. Aan de bewoners die lang onder water hebben gezeten is er hulp aangeboden door de regering in de vorm van levensmiddelen. De getroffen bewoners en landbouwers die schade hebben opgelopen als gevolg van wateroverlast, mogen rekenen op steun van de regering. Er wordt met man en macht gewerkt aan het probleem van wateroverlast dat Wageningen al enkele weken teistert, gaven de bewindslieden aan.