Ruim 800 jubilarissen en gepensioneerden OW gehuldigd

Ongeveer acht honderd jubilarissen en gepensioneerden van het ministerie van Openbare Werken (OW) zijn op maandag 21 en dinsdag 22 december 2020 gehuldigd. In de hoofdmandir van de religieuze vereniging Arya Dewaker aan de J.A. Pengelstraat zijn personen geëerd die 25, 30, 35 en 40 dienstjaren hebben bereikt in het jaar 2015 en 2016. De jubilarissen en gepensioneerden, die een oorkonde of certificaat, een enveloppe met inhoud, snacks, een warme maaltijd en drank kregen, waren erg blij met de attenties.

De enveloppen hadden een inhoud van tussen de SRD 1500 en SRD 2500.

Na het aantreden van minister Riad Nurmohamed op OW werd hij geïnformeerd over de grote achterstand bij de huldigingen. “We kunnen de ambtenaren en gepensioneerden die zo hard hebben gewerkt voor land en volk niet zo laten, daarom vond ik het nodig dit alsnog te doen”, aldus minister Nurmohamed.

Vanwege het grote aantal personen werd de huldiging verspreid over twee dagen. Op beide dagen zijn de COVID-19-regels nauwgezet in acht genomen.

“We dachten dat we in een vergeethoekje waren geplaatst. Ik kan u niet vertellen hoe blij ik ben” en “Minister Gran Tangi, God zegene u”, waren enkele opmerkingen van de gehuldigden.

Volgens de bewindsman zullen de jubilarissen en gepensioneerden van 2017,2018 en 2019 in het dienstjaar 2021 gehuldigd worden. Verder heeft hij aangegeven enorm tevreden te zijn met het vlot verloop van de plechtige huldigingsceremonie en bedankte de organisatie en alle actoren voor hun bijdrage in deze.

Previous Minister Ramadhin roept casinopersoneel op protest na te laten