MMC heeft nieuw bestuur

Het Mungra Medisch Centrum heeft een nieuw stichtingsbestuur, welke is geïnstalleerd door De Minister van Volksgezondheid, Drs. Amar Ramadhin. De installatie vond plaats op vrijdag 25 september 2020 in het Mungra Medisch Centrum te Nickerie.

De Minister had 2 weken terug tijdens een kennismakingsbezoek aan het MMC reeds gesprekken gevoerd met het vorig bestuur onder leiding van Drs. H. Sibilo, waarbij werd aangegeven dat er nieuw bestuur zou aantreden. Dit naar aanleiding van vermeende misstanden, welke in de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Het vorig bestuur heeft, tijdens het kennismakingsbezoek van de minister, zelf aangegeven een pas op de plaats te willen maken, vanwege enkele specifieke zaken, waaronder ook personele en financiële onregelmatigheden.

Ramadhin bedankte het oud bestuur, die vandaag is afgetreden, voor haar bewezen diensten en geeft aan dat zijn deur altijd openstaat voor dialoog. Hij geeft wel aan dat er hier en daar kritische punten zijn die mogelijk onderzocht zullen worden en waar nodig zullen er maatregelen getroffen worden. “Het moet duidelijk zijn dat u als aftredend bestuur nog steeds verantwoordelijk gesteld zal worden voor eventuele onregelmatigheden tijdens uw zittingsperiode, ik reken daarom op uw coöperativiteit in het kader van transparantie en afleggen van verantwoording richting het bevoegd gezag”, zei Ramadhin.

Het nieuw bestuur onder leiding van S. Adhin, werd hierna geïnstalleerd door de Minister. Ramadhin wenst het bestuur heel veel succes toe en kijkt uit naar een goede situatieanalyse van zowel de financiële, personele en operationele zaken. Tevens zijn er door de minister voorstellen gedaan ter verbetering van de communicatie met de Nickeriaanse samenleving en een klankbord te zijn voor de burgers. Ook dient er op korte termijn gekeken te worden naar plannen om de specialistische zorg te intensiveren en te herstructureren.

Het volledig bestuur bestaat uit:

  1. S. Adhin als voorzitter2. A.W. Lila
  2. R. Kajansie
  3. K.Chatta
  4. M.Crawford
  5. S. M. Safieroelakhan
  6. E. Hermelijn
Previous Dalende COVID-19 trend; waarschuwing voor tweede golf