COVID19-data noopt tot urgentie; Suriname gaat naar Code PAARS

Uit de Covid-19 statistieken maken wij op dat de cijfers dwingen om over te gaan tot stringente maatregelen vanuit de overheid. Reden genoeg voor de regering om te gaan naar de COVID19-code: PAARS. Binnen de zorg is er sprake van code zwart. Dit vanwege de volledige opschaling binnen de ziekenhuizen. Code zwart is slechts relevant binnen de zorginstellingen. Volledigheidshalve treft u onderstaand, uit het Presidentieel besluit, de COVID19 codes die gelden voor de samenleving en de bijbehorende uitleg:

Afhankelijk van de ernst en de omvang van de buitengewone omstandigheid die heeft geleid tot de afkondiging van de uitzonderingstoestand, wordt bedoelde uitzonderingstoestand gecategoriseerd als:

  • Uitzonderingstoestand I
  • Uitzonderingstoestand II
  • Uitzonderingstoestand III en
  • Uitzonderingstoestand IV

Voorgaande met bijbehorende kleurcoderingen respectievelijk “geel”, “oranje”, “rood” en “paars”.

  • Van een uitzonderingstoestand I (code geel) is sprake in geval van gebeurtenissen of omstandigheden, die, alhoewel ze nog geen directe of ernstige gevolgen hebben voor de samenleving, een duidelijke ernstige bedreiging vormen voor de algemene veiligheid en/of gezondheid van de samenleving met een reële kans op verergering en escalatie.
  • Van een uitzonderingstoestand II (code oranje) is sprake, indien de omstandigheden en bedreigingen toepasselijk voor uitzonderingstoestand I zich hebben gematerialiseerd door aantasting van de algemene veiligheid en de gezondheid van de samenleving, terwijl een voortdurende dreiging nog aanwezig is.
  • Van een uitzonderingstoestand III (code rood) is sprake indien de omstandigheid van uitzonderingstoestand II zich in een dermate ernstige vorm manifesteert waarbij voor de aanpak de toepassing van de bestaande middelen en regelingen niet meer toereikend zijn, of waarbij stringentere maatregelen nodig zijn.
  • Van een uitzonderingstoestand IV (code paars) is sprake indien de omstandigheid van uitzonderingstoestand III (code rood) uiterst onbeheersbaar is en derhalve de algemene veiligheid en volksgezondheid niet meer gegarandeerd is.

In het kader van transparantie acht de regering het nodig onderstaande data met u te delen. Dit voor een correcte beeldvorming bij de Surinaamse gemeenschap omtrent de ontwikkeling van COVID19 in Suriname.

 

 

 

 

 

Previous Situatie zorginstellingen alarmerend; Regering springt onmiddellijk in met SRD 25 miljoen