Geen verband verscherpte Covid-19 maatregelen en Phagwa

Er is geen verband tussen de verscherpte Covid-19 maatregelen en activiteiten rondom Phagwa. Tijdens de Covid-19-persconferentie is het vermoeden, dat leeft bij bepaalde delen van de samenleving dat er een verband bestaat, ontkracht door de autoriteiten. Middels data hebben minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, alsook de directeur van het departement, aangetoond dat het vermoeden onjuist is. “Er was totaal geen vermoeden, dat we in de eerste week van april hier zouden zitten om een mogelijke derde golf aan te kondigen”, benadrukt de minister.

Tijdens de persconferentie is duidelijk naar voren gebracht dat de maatregelen zijn aangescherpt als gevolg van de constatering van nieuwe varianten bij testsamples van besmette personen die naar Suriname zijn afgereisd. De samples zijn verzameld in de periode van 15 februari 2021 tot en met 25 maart 2021. Deze zijn naar Nederland gestuurd om geanalyseerd te worden. Dat proces heeft ongeveer negen dagen geduurd. Op 5 april zijn de resultaten in Suriname ontvangen. “Dan kunnen wij niet stellen dat er een vermoeden was en dat het beleid rond Phagwa moest worden aangepast. Daarnaast kan gesteld worden dat in de maand maart de Covid-19-cijfers een redelijk dalende trend vertonen”, aldus minister Ramadhin.