Wereld Gezondheidsdag 2021: Werken aan een eerlijkere, gezondere wereld

Vandaag 7 april, is het Wereldgezondheidsdag met als thema: Werken aan een eerlijkere, gezondere wereld.  Wereldgezondheidsdag wordt elk jaar op 7 april gevierd ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie in 1948. Elk jaar wordt een thema gekozen om een prioriteitsgebied van de volksgezondheid onder de aandacht te brengen.

Op Wereldgezondheidsdag 2021 worden wij uitgenodigd om een bijdrage te leveren tot de bouw van een eerlijkere, gezondere wereld. Leiders worden gevraagd ervoor te zorgen dat iedereen leef- en werkomstandigheden heeft die bevorderlijk zijn voor een goede gezondheid. Verder wordt er ook aan leiders gevraagd ervoor te zorgen dat alle mensen toegang hebben tot hoogwaardige gezondheidsdiensten, waar en wanneer ze dat nodig hebben.

De leiding van het ministerie van Volksgezondheid neemt deze oproep ter harte als zij zich verder sterk maakt voor een gezonder Suriname in een periode waar niet alleen de onzekerheid met betrekking tot gezondheidsvraagstukken heerst, maar onzekerheid op verschillende gebieden ons allen bezighoudt.

COVID-19 heeft alle landen getroffen, maar de impact ervan is het hardst geweest op die gemeenschappen die al te maken hebben met aanzienlijke kwetsbaarheid, die meer blootgesteld zijn aan de ziekte, en meer kans hebben om nadelige gevolgen te ondervinden als gevolg van maatregelen die zijn genomen om de pandemie in te dammen. Als ministerie van Volksgezondheid zullen wij ons beleid verder blijven aanscherpen en uitvoeren om ervoor te zorgen dat elke burger gebruik kan maken van hoogwaardige gezondheidsdiensten. De samenleving wordt opgeroepen niet alleen gebruik te maken van de beschikbare diensten, maar ook vooral een gezonde leefstijl op na te houden die kan bijdragen tot het verminderen van ziekten die te voorkomen zijn.  Hoewel COVID-19 ons wat beperkingen heeft opgelegd, hebben we bijvoorbeeld meer tijd thuis. We kunnen van deze situatie gebruik maken om een tuin voor verse groente aan te leggen, dagelijks te bewegen met ons gezin en vooral ook tijd maken voor elkaar.

Een eerlijkere, gezondere wereld willen we allemaal maar kan alleen een realiteit worden als wij allemaal op onze manier een steentje bijdragen.

Gezondheid is een recht! Het is tijd dat we samen werken aan een eerlijkere, gezondere wereld voor iedereen, overal.